این سایت به منظور انتخابات 1400 ؛ تهیه و تدارک دیده شده است …

و کلیه اخبار آن با هماهنگی تیم تحریریه پایگاه خبری عزت ؛ که دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد به روزرسانی می شود…